• หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

  • หมายเหตุ: ข้อมูลที่เผยแพร่ใช้ในการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เท่านั้น ไม่สามารถเป็นหลักฐานตามกฎหมายได้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งที่สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท

เกี่ยวกับโครงการ

อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย และด่านชายแดนที่สำคัญถึง 2 ด่านคือด่านชายแดนสะเดา และชายแดนปาดังเบซาร์ ซึ่งมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจในการสร้างรายได้ที่สำคัญของประเทศทั้งด้านการท่องเที่ยว การค้าชายแดน การนำเข้า - ส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ ปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) เป็นเส้นทางสัญจรหลักของรถยนต์และรถบรรทุก เพื่อการเดินทางและขนส่งสินค้าจากชายแดนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ อีกทั้งเส้นทางนี้จะต้องผ่านเขตชุมชนตัวเมืองสะเดา ทำให้การจราจรติดขัด เกิดความเดือดร้อนทั้งผู้เดินทาง การขนส่งสินค้าตลอดจนประชาชนเป็นอย่างมาก การดำเนินโครงการถนนเลี่ยงเมืองอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จึงมีความเร่งด่วนและสำคัญยิ่งต่อการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อระบบการขนส่งให้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) ทั้งทางอากาศ ทางบก อีกทั้งยังส่งเสริมและอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ให้กับจังหวัดสงขลา รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวสารโครงการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 15

     ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 4 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา   วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารสร้างสรรค์สุขภาวะเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา  

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14

 สรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 ด้วยสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ได้ว่าจ้าง บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด ร่วมกับ บริษัท เวก้า คอนซัลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ซีวิล แอนด์ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด และบริษัท สิ่งแวดล้อมสยาม จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา โดยการดำเนินงานของโครงการดังกล่าว กร

อ่านต่อ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 13

 การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท รวมกับแขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและสำรวจออกแบบถนนเลี่ยงเมืองสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา เมื่อวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสร้างสรรค์สุขภาวะเทศบาลตำบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมี นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอสะ

อ่านต่อ...